TT TÊN DOANH NGHIỆP VỊ TRÍ TUYỂN SỐ LƯỢNG TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG CẦN TUYỂN GHI CHÚ
T.SỐ NAM NỮ PT BN TC ĐH
1 Công ty TNHH may YSS Nhân viên quản lý đơn hàng 5 * * * TP Nam Định
Nhân viên xuất nhập khẩu 5 * * *
Nhân viên QA, NV thu mua, NV hỗ trợ sản xuất 10 * * *
Công nhân may 300 * * * *
2 Tập đoàn tôn Hoa Sen Chi nhánh Nam Định Nhân viên phát triển thị trường 10 * * * * Huyện Nam Trực
3 Công ty TNHH Thanh Sơn Nhân viên bán hàng 3 * * * * TP Nam Định
Thợ điện nước 2 * * *
4 Công ty TNHH Manulife Việt Nam - VP Manulife Nam Định Tư vấn tài chính 5 * * THPT TP Nam Định
Quản lý kinh doanh 1 * * * * *
5 Công ty CP TCE Vina Denim Nhân viên quản lý đơn hàng 4 * * * TP Nam Định
Nhân viên vật tư 1 * * *
Nhân viên QA 3 * * *
Nhân viên lập lế hoạch sản xuất 2 * * *
Công nhân may, lao động phổ thông 200 * * * * *
6 Công ty TNHH BHNT Cathay Life Việt Nam Chi nhánh Nam Định Quản lý tiềm năng 5 * * TP Nam Định
Nhân viên chăm sóc khách hàng 5 * * * *
7 Công ty CP đầu tư thương mại Nhất Tín - CN Nam Định Nhân viên kinh doanh 30 * * * * * TP Nam Định
8 Công ty TNHH Kinh doanh và Thương mại Châu Thành Nhân viên kinh doanh 2 * * * * TP Nam Định
9 Công ty TNHH May mặc Thuận Phát Việt Nam Công nhân may 150 * * * * Huyện Nam Trực
10 Ngân hàng TMCP Đông Á CN Nam Định Giao dịch viên 1 * * * * TP Nam Định
11 Công ty Tài chính Shin Han Nam Định Trưởng nhóm kinh doanh 2 * * * * TP Nam Định
Nhân viên kinh doanh 10 * * THPT * *
12 Công ty TNHH MTV giầy Thành Bách Công nhân may 200 * * * * TP Nam Định
Công nhân hình thành, chuyền đế 100 * * LĐPT
Công nhân QC, QA 50 * * * *
13 Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Nam Hoàng Nhân viên bảo vệ 100 * * * * TP Nam Định
14 Xí nghiệp may Arksun Nam Định Công nhân may 100 * * * * TP Nam Định
Công nhân phụ may 50 * * *
15 Công ty TNHH đồ điện Juyue Phiên dịch tiếng Trung 1 * * TP Nam Định
Công nhân ép nhựa 10 * * * *
Công nhân sản xuất nồi chiên không dầu 30 * * *
16 Công ty TNHH Smart-Shirts Garments Menufacturing Hải Hậu Công nhân may 300 * * * * Huyện Hải Hậu
Chủ quản chất lượng 1 * * * *
Tổ trưởng chuyền may 4 * * * * *
Kỹ thuật sửa chữa máy may 2 * * * *

 

 

   
Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định