I. GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Nam Định là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Trụ sở chính: Số 64 đường Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, TP.Nam Định.
- Văn phòng vệ tinh: Văn phòng vệ tinh Ý Yên, văn phòng vệ tinh Xuân Trường, văn phòng vệ tinh Nghĩa Hưng.

II. Nhiệm vụ của trung tâm dịch vụ việc làm

1. Hoạt động tư vấn, gồm:

a) Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động lựa chọn ngành nghề, phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

b) Tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyến; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển, sử dụng và quản lý lao động; về quản trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực;

d) Tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.

2. Giới thiệu việc làm cho người lao động.

3. Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, gồm:

a) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Giới thiệu lao động cho doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

4. Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động.

5. Phân tích và dự báo thị trường lao động.

6. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm.

7. Đào tạo kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và các kỹ năng làm việc khác; giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Trung tâm gồm :

 - Giám đốc: Ông Lại Hà Nam.

 - Phó Giám đốc: Ông Phạm Minh Đức

 - Phó Giám đốc: Ông Đàm Văn Túc.

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

  - Phòng Hành chính – Tổ chức;

  - Phòng Tư vấn giới thiệu việc làm – Thông tin thị trường;

  - Phòng Bảo hiểm thất nghiệp;

IV. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

1.Trụ sở chính:

   Địa chỉ: Số 64 đường Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, TP.Nam Định.

   Điện thoại : 0228.3848847 – 0228.3864046

   Website:  vieclamnamdinh.gov.vn  Trang Zalo:  Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định

   Email: ttgtvlnamdinh@gmail.com Facebook: Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định

2. Văn phòng vệ tinh Xuân Trường

- Địa chỉ: Số 31 Tổ 3 (tổ 18 cũ) – TT. Xuân Trường huyện Xuân Trường

- Điện thoại: 02283.887.585

3. Văn phòng vệ tinh Nghĩa Hưng

- Địa chỉ: Số 24 khu phố 3 Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng

- Điện thoại: 02283.713.456

4. Văn phòng vệ tinh Ý Yên

- Địa chỉ: Khu E Đường 57A, Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên

- Điện thoại: 02283.952.448